Image
VLNR: Jim Kennedy (CTO/Partner), Niels Jansen (Security Officer), Peter van Nijen (CEO/Partner/Founder)

ISO/IEC 27001

Na een lang en intensief proces waarbij alle medewerkers van CNE, maar vooral Security Officer Niels Jansen, zijn betrokken, zijn we sinds 1 september 2023 ISO/IEC 27001 (versie 2022) gecertificeerd. Daar zijn we trots op!

Als vrij kleine club hebben we daarmee een niveau bereikt wat veelal alleen is weggelegd voor veel grotere organisaties.  Waarin een klein bedrijf groot kan zijn...

Wat betekent ISO/IEC 27001 precies voor ons én voor u als klant van CNE?

Wat is ISO/IEC 27001

Het belang van ISO 27001 ligt in het waarborgen van informatiebeveiliging in een organisatie. ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging, uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC). Het biedt een raamwerk en richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) binnen een organisatie.

Enkele belangrijke redenen waarom ISO 27001 relevant en waardevol is:

 

  1. Bescherming van vertrouwelijke informatie: ISO 27001 helpt bij het identificeren van kritieke informatie en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging. Het helpt organisaties om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

 

  1. Compliance en wettelijke vereisten: ISO 27001 helpt organisaties te voldoen aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en sector-specifieke vereisten. Het kan helpen bij het aantonen van naleving aan regelgevende instanties en klanten.

 

  1. Risicobeheer: ISO 27001 moedigt organisaties aan om een risicogebaseerde aanpak te volgen bij het identificeren van informatiebeveiligingsrisico's. Door risico's te identificeren en te evalueren, kunnen passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de risico's te verminderen of te beheersen. Dit helpt bij het minimaliseren van potentiële schade door beveiligingsincidenten.

 

  1. Versterken van klantvertrouwen: ISO 27001-certificering toont aan klanten en stakeholders dat een organisatie zich inzet voor informatiebeveiliging. Het geeft vertrouwen aan klanten dat hun gegevens en informatie veilig worden behandeld, waardoor de reputatie van de organisatie wordt versterkt.

 

  1. Continue verbetering: ISO 27001 bevordert een continu verbeteringsproces voor informatiebeveiliging. Het vereist dat organisaties regelmatig interne audits en beoordelingen uitvoeren om de effectiviteit van het ISMS te evalueren en mogelijke verbeteringen te identificeren. Dit helpt bij het handhaven en verbeteren van de informatiebeveiligingsmaatregelen op de lange termijn.

 

Kortom, ISO 27001 is belangrijk omdat het organisaties helpt bij het implementeren van effectieve informatiebeveiligingspraktijken, het beschermen van gevoelige informatie en het opbouwen van vertrouwen bij klanten en stakeholders.